หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา
บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (TSP)
ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมและสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงครบวงจร ต้องการผู้ร่วมงาน
ที่มีคุณภาพ รักความก้าวหน้าและมีความรับผิดชอบ หากคุณคิดว่าคุณมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเราได้ หรือมีส่วนที่จะทำให้เราพัฒนาต่อไปข้างหน้าในฐานะ
ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมและสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงชั้นนำได้   เรากำลังรอคุณอยู่
เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของเราที่จะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน
ติดต่อฝ่ายบุคคล
อีเมล์: hr@tsp.in.th
โทร: (+66)06 1401 1831
ไลน์: TspHr
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ