หน้าหลัก > ประวัติ TSP

ประวัติ TSP

บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (TSP) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 บริหารงานโดยคุณอมร ปิติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมมาก่อนเกือบสิบปี จุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง TSP เพื่อพัฒนาธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมให้ครบวงจรและสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ การค้นคว้า วิจัย พัฒนา สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ล้ำสมัยและป้องกันการลอกเลียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมของคนไทยจึงทำให้สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายและปลอดภัย ในการที่จะพัฒนาธุรกิจของท่านอย่างไร้ความกังวลอีกต่อไป
นอกจากการพัฒนาสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแล้ว TSP ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้าและข้อมูลของลูกค้าควบคู่ไปด้วย
ปัจจุบัน TSP ได้พัฒนาสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมมากมายหลายประเภท แต่ยังคงให้บริการสิ่งพิมพ์ทั่วไปควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่เน้นคุณภาพสูง โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบจนส่งมอบถึงสถานที่แบบ 'ONE STOP SERVICE'
TSP
“รับประกันคุณภาพสินค้าและยินดีให้บริการงานเร่งด่วนเพื่อให้ท่านสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่”

“วัฒนธรรม TSP

Teamwork : ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมป้องกันการปลอมและพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง
Service Mind : บริการสุดใจ ให้สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจ
Professional : เป็นมืออาชีพ รู้ลึก รู้จริง เรื่องการพิมพ์ป้องกันการปลอม

“วิสัยทัศน์ TSP

การป้องกันปัญหาสินค้าปลอม ส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคลากร เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นศักดิ์ศรีของคนในชาติ

“พันธกิจหลัก TSP

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำและสร้างภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนวัตกรรมของคนไทยในราคาที่ย่อมเยา

“จรรยาบรรณ TSP

TSP ตระหนักดีว่าข้อมูลของท่านสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้นทาง TSP จึงยึดมั่นในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมป้องกันการปลอม โดยยังคงไว้ซึ่งราคาคุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด