หน้าหลัก > ประวัติ TSP > มาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัย คือ การกำหนดข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาเพื่อควบคุมให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นๆตามที่เรามุ่งหวัง ซึ่งในที่นี้ก็คือความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมทั้งความปลอดภัยจากการทำกิจกรรม การใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนกระบวนการอื่นๆที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของคนหรือทรัพย์สิ่งอื่นๆนั่นเอง
ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานความปลอดภัยมีอยู่หลากหลายมาตรฐานตามลักษณะของสิ่งที่มาตรฐานนั่นควบคุมอยู่เช่น มาตรฐานทางไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสถานปรกอบการต่างๆ และมาตรฐานความปลอดภัย IP เป็นต้น
บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (TSP) จึงได้นำมาตรฐานความปลอดภัยมาปรับใช้กับบริษัท เช่น กล้องวงจรปิด ทั้งภายนอกและภายใน, พนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง, ระบบสแกนลายนิ้วมือผ่านประตู เป็นต้น