หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์คุณภาพสูง > บรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง > กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์

  • กล่องบรรจุภัณฑ์
  • foil box
package
บรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพียงวัสดุบรรจุสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อนและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระแทก อันจะทำให้สินค้าที่อยู่ภายในได้รับความเสียหาย ความจริงบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญมาก เพราะนอกจากการทำหน้าที่ปกป้องสินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังเป็นเสมือนหน้าด่านที่ช่วยปลุกเร้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากซื้อสินค้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของความสวยงาม สีสันสดใส เหมาะสมกับสินค้า ซึ่งการจะทำให้บรรจุภัณฑ์สร้างความรู้สึกเย้ายวนใจต่อผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดประโยชน์อื่นใดก็ตาม ล้วนมีที่มาจากจุดกำเนิดเดียวกัน นั่นคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันสินค้าเกือบทุกชนิดมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูงมาก บรรจุภัณฑ์สินค้า ฉลากสินค้า ล้วนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการขาย สามารถเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูแห่งการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ
ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญอันดับต้นๆ ในการที่จะเสริมให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการพัฒนาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์แปลกใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น จากการวิจัยพบว่า ในแต่ละปีมีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบสินค้าขายดี จนเป็นเหตุให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจนไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (TSP) ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมและสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงครบวงจร จึงได้คิดค้นนวัตกรรมป้องกันการปลอมบนบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านให้ยากต่อการลอกเลียนแบบและปลอดภัยจากมิจฉาชีพ นักฉวยโอกาส ที่จะทำลายตราสินค้าและสร้างความสับสน ให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน อันเป็นสาเหตุให้สูญเสียรายได้และโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล
TSP ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ จนส่งมอบถึงสถานที่แบบ ONE STOP SERVICE และรับประกันคุณภาพสินค้า ยินดีให้บริการงานเร่งด่วน เพื่อให้ท่านสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีเทคนิคป้องกันการปลอม
package
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยเปลี่ยนจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง ตามองศาการมองที่เปลี่ยนไป
(เทคนิคคล้ายที่มีในธนบัตร)
บรรจุภัณฑ์ทั่วไป
เทคนิคทั่วไป
- Hot Stamp ฟอยล์ทอง, เงิน และสีต่างๆ
- เคลือบลามิเนตใส, ด้าน
- Spot UV
- เคลือบ UV
- ปั๊มนูน
- QR Code
บรรจุภัณฑ์กันปลอม
เทคนิคกันปลอมที่สามารถใส่ในบรรจุภัณฑ์กันปลอม
- ตัวอักษรขนาดเล็ก
- ตัวอักษรขนาดเล็กเรียงเป็นแถวคล้ายเส้น
- ซ่อนเครื่องหมาย
- หมึกเปลี่ยนสี
- หมึกล่องหน
- หมึกอุณหภูมิ
- เส้นใยล่องหน
- Hot Stamp ด้วยโฮโลแกรม
- ลามิเนตด้วยโฮโลแกรม
- รันนิ่งนัมเบอร์
- รันนิ่งบาร์โค้ด
- อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า