หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม > เอกสารสำคัญกันปลอม > หนังสือรับรองกันปลอม

หนังสือรับรองกันปลอม

  • หนังสือรับรองกันปลอม
  • Security Certificate
certificate
- ป้องกันการปลอมแปลงหนังสือรับรอง, เอกสารสำคัญต่างๆ
- ป้องกันการทำซ้ำด้วยการออกแบบลายน้ำ และเทคนิคป้องกันการทำสำเนา
- เลือกใช้เทคนิคได้ทั้งแบบตรวจสอบด้วยตาเปล่า และแบบใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ