หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม > บรรจุภัณฑ์กันปลอม

บรรจุภัณฑ์กันปลอม

บรรจุภัณฑ์หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพียงวัสดุบรรจุสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อนและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระแทก อันจะทำให้สินค้าที่อยู่ภายในได้รับความเสียหาย ความจริงบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญมากกว่านั้น เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนหน้าด่านที่ช่วยปลุกเร้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากซื้อสินค้า ซึ่งการจะทำให้บรรจุภัณฑ์สร้างความรู้สึกเย้ายวนใจต่อผู้บริโภค นั่นคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการขายและสามารถเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขประตูแห่งการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญอันดับต้นๆ ในแต่ละปีมีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบสินค้าขายดี จนเป็นเหตุให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจนไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (TSP) ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมและสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงครบวงจร จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และได้คิดค้นนวัตกรรมป้องกันการปลอมบนบรรจุภัณฑ์และได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงทำให้สินค้าของ TSP ได้รับความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านให้ยากต่อการลอกเลียนแบบและปลอดภัยจากมิจฉาชีพ นักฉวยโอกาส ที่จะทำลายตราสินค้าและสร้างความสับสนให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน อันเป็นสาเหตุให้สูญเสียรายได้และโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล TSP ให้บริการตั้งแต่การออกแบบถึงส่งมอบสินค้าแบบ ONE STOP SERVICE และรับประกันคุณภาพสินค้า อีกทั้งยินดีให้บริการงานเร่งด่วน เพื่อให้ท่านสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่
กล่องบรรจุภัณฑ์กันปลอม
กล่องบรรจุภัณฑ์กันปลอม
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกกันปลอม
ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกกันปลอม