หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม > บรรจุภัณฑ์กันปลอม > กล่องบรรจุภัณฑ์กันปลอม

กล่องบรรจุภัณฑ์กันปลอม

  • security packaging
  • security packaging
  • security packaging
  • security packaging
  • security packaging
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีเทคนิคป้องกันการปลอม
package
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยเปลี่ยนจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง ตามองศาการมองที่เปลี่ยนไป (เทคนิคคล้ายที่มีในธนบัตร)
บรรจุภัณฑ์ทั่วไป
เทคนิคทั่วไป
- Hot Stamp ฟอยล์ทอง, เงิน และสีต่าง ๆ
- เคลือบลามิเนตใส, ด้าน
- Spot UV
- เคลือบ UV
- ปั๊มนูน
- QR Code
บรรจุภัณฑ์กันปลอม
เทคนิคกันปลอมที่สามารถใส่ในบรรจุภัณฑ์กันปลอม
- ตัวอักษรขนาดเล็ก
- ตัวอักษรขนาดเล็กเรียงเป็นแถวคล้ายเส้น
- ซ่อนเครื่องหมาย
- หมีกเปลี่ยนสี
- หมึกล่องหน
- หมึกอุณหภูมิ
- เส้นใยล่องหน
- Hot Stamp ด้วยโฮโลแกรม
- ลามิเนตด้วยโฮโลแกรม
- รันนิ่งนัมเบอร์
- รันนิ่งบาร์โค้ด
- อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า