หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม > บรรจุภัณฑ์กันปลอม > ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกกันปลอม

ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกกันปลอม

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
บรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพียงวัสดุบรรจุสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อนและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระแทก อันจะทำให้สินค้าที่อยู่ภายในได้รับความเสียหาย ความจริงบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญมาก เพราะนอกจากการทำหน้าที่ปกป้องสินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังเป็นเสมือนหน้าด่านที่ช่วยปลุกเร้าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากซื้อสินค้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของความสวยงาม สีสันสดใส เหมาะสมกับสินค้า ซึ่งการจะทำให้บรรจุภัณฑ์สร้างความรู้สึกเย้ายวนใจต่อผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดประโยชน์อื่นใดก็ตาม ล้วนมีที่มาจากจุดกำเนิดเดียวกัน นั่นคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันสินค้าเกือบทุกชนิดมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูงมาก บรรจุภัณฑ์สินค้า ฉลากสินค้า ล้วนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการขาย สามารถเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูแห่งการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ
ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญอันดับต้นๆ ในการที่จะเสริมให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการพัฒนาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์แปลกใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น จากการวิจัยพบว่า ในแต่ละปีมีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบสินค้าขายดี จนเป็นเหตุให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจนไม่สามารถประเมินมูลค่าได้