หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม > โปรโมชั่นกันปลอม > คูปองลุ้นโชคกันปลอม

คูปองลุ้นโชคกันปลอม

  • security promotion
  • coupon
coupon
- สำหรับคูปองส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าแทนเงินสด
- ป้องกันการทำซ้ำด้วยการออกแบบลายน้ำ และเทคนิคป้องกันการทำสำเนา
- เลือกใช้เทคนิคได้ทั้งแบบตรวจสอบด้วยตาเปล่า และแบบใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
- คุมจำนวนการใช้, เก็บสถิติลูกค้าเป้าหมายเพื่อการวางแผนการตลาดด้วยการรันนิ่งนัมเบอร์ และการรันนิ่งบาร์โค้ด
- รักษาความลับทางการตลาด