หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม > โปรโมชั่นกันปลอม > บัตรของขวัญกันปลอม

บัตรของขวัญกันปลอม

  • บัตรของขวัญกันปลอม
  • บัตรของขวัญกันปลอม
  • voucher list
- ป้องกันการทำซ้ำด้วยการออกแบบลายน้ำ และเทคนิคป้องกันการทำสำเนา
- เลือกใช้เทคนิคได้ทั้งแบบตรวจสอบด้วยตาเปล่า และแบบใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
- คุมจำนวนการใช้, เก็บสถิติลูกค้าเป้าหมายเพื่อการวางแผนการตลาดด้วยการรันนิ่งนัมเบอร์ และการรันนิ่งบาร์โค้ด
- รักษาความลับทางการตลาด