หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม > สติกเกอร์กันปลอม

สติกเกอร์กันปลอม

สติกเกอร์กันปลอมมีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าถูกการปลอมแปลง เพื่อเป็นการรักษายอดขายสินค้าในช่วงวิกฤต สติกเกอร์กันปลอมจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้โดยง่ายว่าอันไหนคือสินค้าของแท้และอันไหนคือสินค้าของปลอม ทำให้ท่านมีเวลากอบกู้สถานการณ์ให้คืนสู่ภาวะปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากจะใช้ในการป้องกันการปลอมแล้ว สติกเกอร์กันปลอมยังมีบทบาทสำคัญในด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น สามารถใช้เป็น สติกเกอร์ป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ สำหรับป้องกันการสับเปลี่ยนสินค้าหรือป้องกันสินค้าสูญหายหรือลดขั้นตอนการตรวจนับสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสติกเกอร์รับประกันสินค้าหรือสติกเกอร์สำหรับจัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้อีกด้วย บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (TSP) ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมและสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงครบวงจร ได้พัฒนาสติกเกอร์กันปลอม สติกเกอร์กันเปิดบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์รับประกัน สติกเกอร์ส่งเสริมการขาย ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เพื่อให้ท่านได้รับความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้ในธุรกิจของท่าน
ด้วยเหตุนี้ TSP จึงได้คิดค้นนวัตกรรมป้องกันการปลอมรูปแบบใหม่อยู่เสมอและได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงทำให้สินค้าของ TSP ได้รับความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยนวัตกรรมของคนไทยจึงทำให้สติกเกอร์กันปลอมของ TSP เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีราคาย่อมเยา ตอบสนองได้ทุกความต้องการ TSP ให้บริการตั้งแต่การออกแบบถึงส่งมอบสินค้าแบบ ONE STOP SERVICE และรับประกันคุณภาพสินค้า อีกทั้งยินดีให้บริการงานเร่งด่วน เพื่อให้ท่านสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่
สติกเกอร์โฮโลแกรม
สติกเกอร์โฮโลแกรม
สติกเกอร์โฮโลแกรมเทรดมาร์ควอยด์
สติกเกอร์โฮโลแกรมเทรดมาร์ควอยด์
สติกเกอร์เทรดมาร์ควอยด์
สติกเกอร์เทรดมาร์ควอยด์
สติกเกอร์เซ็นซิทีฟดับเบิ้ลเลเยอร์
สติกเกอร์เซ็นซิทีฟดับเบิ้ลเลเยอร์
สติกเกอร์เซ็นซิทีฟวอยด์
สติกเกอร์เซ็นซิทีฟวอยด์
สติกเกอร์ลาเบลกันปลอม
สติกเกอร์ลาเบลกันปลอม
สายรัดข้อมือกันปลอม
สายรัดข้อมือกันปลอม