หน้าหลัก > สินค้า & บริการ > สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอม > สติกเกอร์กันปลอม > สติกเกอร์โฮโลแกรม

สติกเกอร์โฮโลแกรม

  • security sticker
  • atichaidit
  • markvoidhg
  • techball
บริษัท ไทย ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (TSP) ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์โฮโลแกรม (การสร้างภาพ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์) ตั้งแต่ระบบ Standard (การบันทึกภาพเป็นชั้น) ระบบ Digital (แสงเคลื่อนไหว) จนมาถึงปัจจุบัน TSP ได้คิดค้นเทคนิคกันปลอมบน โฮโลแกรม ที่มีความทันสมัยมากขึ้น เป็นการนำข้อดีและข้อเสียมาศึกษาพัฒนาจึงได้มาเป็นเทคนิค Bright Sphere, Rotating Bright Rings และ Tech Ball
โดยเทคนิคทั้ง 3 นี้ ทำให้โฮโลแกรมมีความสวยงาม (คลาสสิค) มองง่าย สบายตา และไร้แสงรบกวน รวมทั้งสามารถสร้างรหัสลับเพื่อการตรวจสอบได้ ทำให้โลโก้และเครื่องหมายการค้าดูโดดเด่นมีคุณค่า สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า และยากต่อการลอกเลียนแบบ สามารถนำไปใช้เป็นสติกเกอร์ป้องกันการปลอมแปลง, สติกเกอร์ปิดกล่องป้องกันการเปิดสินค้า, สติกเกอร์รับประกัน, แสตมป์ส่งเสริมการขาย มักนิยมใช้กับกลุ่มธุรกิจและสินค้าหลากหลายประเภท อาทิเช่น บัตรเครดิต Visa Card, Master Card, บัตรประชาชน, ใบขับขี่, ธนบัตร (รุ่นใหม่), เอกสารสำคัญ, หนังสือรับรอง, ดวงตราไปรษณีย์, ธนาคาร (ปิดกล่อง ATM), บริษัทขนส่งสินค้า, เทป, ซีดี, เครื่องสำอาง, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องมือช่าง, อะไหล่รถยนต์, เครื่องเขียน, เครื่องออกกำลังกาย, เสื้อผ้า, ยา, อาหารเสริม, แสตมป์สะสมของร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ TSP ยังคงมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โฮโลแกรมให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ มีความสวยงามทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับโลกอนาคต
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
Hologram
คุณสมบัติ
- สามารถสร้างรหัสลับโดยการซ่อนเครื่องหมายต่างๆ ได้ตามต้องการ
- สามารถเพิ่มเทคนิค Running Number เพื่อความสะดวกในการตรวจนับจำนวนสินค้า
- สามารถทำลายตัวเองทันทีเมื่อมีการลอกสติกเกอร์
- ตรวจสอบง่ายด้วยตาเปล่า
- ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ และยากต่อการลอกเลียนแบบ
- ใช้เป็นสติกเกอร์ป้องกันการปลอมแปลง, สติกเกอร์ปิดกล่อง ป้องกันการเปิดสินค้า, สติกเกอร์รับประกัน, แสตมป์ส่งเสริมการขาย
- TSP เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย
- ภาพเทคนิค Bright Sphere มีความนูนขึ้นจากพื้นผิวปกติ สวยงาม ลักษณะลำแสงคล้ายลูกแก้ว
- ภาพเทคนิค Rotating Bright Rings แสงเคลื่อนที่ต่อเนื่อง นุ่มนวลไม่มีจุดสะดุด
- ภาพเทคนิค Tech Ball
ลักษณะการกันปลอม
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดลอกแล้วเสียหาย
เมื่อเราเคลื่อนย้ายสติกเกอร์จากชิ้นงานที่ติดไว้แล้วชั้นสติกเกอร์ก็จะเสียหายแยกออกจากกัน สติกเกอร์จึงใช้ได้ครั้งเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานการกันปลอม
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดเคลื่อนย้ายได้
โฮโลแกรมกึ่งกันปลอมซึ่งลอกแล้วไม่เสียหาย ตัวสติกเกอร์จะไม่ทิ้งคราบเมื่อมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง และนำไปปิดซ้ำได้จากคุณสมบัติแบบพิเศษของกาว และกระบวนการผลิตวัตถุดิบ
โฮโลแกรมกันปลอมหลังรังผึ้ง
โฮโลแกรมแบบรังผึ้งเป็นแบบที่ลอกแล้วเสียหายอย่างหนึ่ง โดยเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสติกเกอร์ที่ติดไว้ สติกเกอร์จะทิ้งคราบเป็นรูปรังผึ้งปรากฏอยู่ ขณะเดียวกันก็เห็นภาพ โฮโลแกรมส่วนหนึ่งไว้
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดหลัง Void
สติกเกอร์โฮโลแกรมกันปลอมชนิดลอกหลังเป็นตัวอักษร VOID เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสติกเกอร์ที่ติดไว้จะปรากฏคำว่า VOID กระจายอยู่ และทิ้งคราบโฮโลแกรมไว้ เพื่อยืนยันถึงคุณภาพสินค้า
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดหลังโลโก้วอยด์
โฮโลแกรมกันปลอมแบบที่นิยมแบบหนึ่งคือ หลังแบบลอกแล้วจะปรากฏหรือทิ้งโลโก้ของลูกค้าไว้ซึ่งทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าสินค้าเป็นของผู้ผลิตแต่ผู้เดียว สามารถออกแบบเป็นตัวอักษร, โลโก้ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ตามต้องการได้
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดฮอตแสตมป์
เมื่อนำไปฮอตแสตมป์บนสินค้าหรือวัสดุแล้ว โฮโลแกรมจะติดแน่นบนวัสดุ ไม่สามารถลอกออกได้ เป็นการป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์, หนังสือรับรอง, บัตรรับประกัน เป็นต้น
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดขูดลอก
โฮโลแกรมแบบขูดลอกนั้นใช้อย่างกว้างขวางในธุรกิจการธนาคาร, บัตรโทรศัพท์มือถือ, บัตรส่วนลด, คูปองต่างๆ, บัตรสมาชิก และรหัสส่วนตัวต่างๆ รวมถึงบัตรพกติดตัวต่างๆ, ลอตตารี, ตั๋ว, เอกสารทางการเงิน ความสามารถในการป้องกัน โดยการขูดลอกจากการเคลือบไว้ ซึ่งในการใช้งานเช่นที่เราเห็นโดยทั่วไป เช่น บัตรโทรศัพท์ เป็นต้น สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดพิมพ์รันนิ่งนัมเบอร์
โฮโลแกรมแบบพิมพ์รันนิ่งนัมเบอร์ สามารถที่จะกำหนดขนาดได้ทั้งที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรบนโฮโลแกรมแต่ละดวง เป็นที่นิยมเนื่องจากผู้ใช้ง่ายต่อการตรวจสอบสินค้า การจัดเก็บและนับสต็อกสินค้า
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดรูปทรงพิเศษ
สติกเกอร์โฮโลแกรมแบบพิเศษ คือมีรูปร่างและขนาดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป เป็นรูปทรงเฉพาะ
โฮโลแกรมกันปลอมชนิดม้วน
สติกเกอร์โฮโลแกรมแบบม้วน เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการผลิตแบบครบวงจร หรือมีกระบวนการติดฉลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว หรือในส่วนของการบรรจุหีบห่อ สามารถผลิตสติกเกอร์แบบม้วน แบบแถวเดียว หรือหลายแถว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
Hologram table Eng